Skip to Main Content »

Search Site


A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF” vagy „Szabályzat”) tartalmazzák az Iroda Magyarország Kft., mint szolgáltató, (a továbbiakban “Szolgáltató”) és a Szolgáltató által nyújtott nyomdai és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban “Ügyfél” valamint “Ön”) jogait és kötelezettségeit. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: “Felek”).

A szolgáltatások használatával Ön elfogadja a jelen szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és azt kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

1. Szolgáltató adatai

Iroda Magyarország Kft.
2120 Dunakeszi, Pallag utca 25. B épület
Adóigazgatási szám: 14976232-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-150063
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-60181/2012.
Bankszámlaszáma: 18203332-06021366-40010012
Telefonszám: (+36) 1 431-0233
Faxszám: (+36) 1 431-0234
e-mail: 
info_kukac_irodakft.hu

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ek. tv.”), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. Az ÁSZF hatálya Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon (a továbbiakban “Weboldal”) létrejövő jogviszonyokra kiterjed. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a Weboldalról linken keresztül elérhető, harmadik fél által üzemeltetett bármely más weboldalra, illetve ott keletkező jogviszonyokra. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A jelen Szabályzat közzétételének napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató a Weboldalon közzéteszi. Felek megegyeznek abban, hogy rájuk a Szabályzatnak a szerződéskötéskor hatályos, a Weboldalon elérhető verziója automatikusan érvényes.

2.3. Szolgáltató felelőssége kizárólag a megrendelés, szolgáltatás vagy egyéb kereskedelmi ügylet értékéig terjed. Szolgáltató felelőssége a rendelkezésre állás hiányából, a szállítási késedelemből, a hibás teljesítésből, illetve a hibásan rögzített adatokból származó közvetlen és közvetett károk tekintetében a Szolgáltató és az adott Ügyfél közt létrejött jogügylet ellenértékének mértékéig áll fenn. A Szolgáltató, amennyiben ez nem mond ellent kifejezetten az alkalmazandó jogszabályoknak, az Ügyfél ezen felüli kárát nem köteles megtéríteni, és ezt a rendelkezést az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfél felelős a csatlakozáshoz használ számítógépe, mobil eszköze illetve az azon található adatok védelméért.

2.4 A jelen Szabályzat 2017. március 22. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosítások a Weboldalon való közzétételtől hatályosak, de nem érintik a már korábban létrejött jogügyleteket.

2.5 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Adatkezelési szabályok

3.1. Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, kizárólag a jelen Szabályzat keretei között kereskedelmi kapcsolat céljából a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a 2011. évi CXII. törvény (Ek. tv.) rendelkezéseire.

3.2. Az Ügyfél adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából az Ügyfél azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje.

3.3. Az Ügyfél hozzájárul, hogy az elkészült nyomtatványait valamint szolgáltatásainkról közölt véleményét („Ügyfeleink írták”) – anonimizált formában, személyes adatok nélkül – Szolgáltató a Weboldalon referenciaként bemutassa, reklámanyagain feltüntesse. Ügyfél a megrendeléssel egy időben írásban megtilthatja, hogy bármilyen elkészült nyomtatványát vagy véleményét közzétegyük.

3.4 Adatainak és felhasználói fiókjának törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is megteheti.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

4.1. A Weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások online, illetve személyesen a telephelyen rendelhetők meg. Egyedi ajánlat kérésére van lehetőség a Weboldalon található űrlapokon keresztül. A Weboldalon megjelenített árak (alapértelmezetten Magyarországon forintban) értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák az esetleges házhoz szállítás díját. (Személyes átvétel esetén nincs kiszállítási és csomagolási költség.)  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy termék vagy szolgáltatás paraméterektől függően egyedi árat és házhozszállítási díjat kalkuláljon. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, azt a kiszállítás díja tartalmazza.

4.2. A Weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, paramétereit, a termékekről előnézeti képet jelenít meg. Nem vállalunk felelősséget a Weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges megjelenése közötti különbözőség miatt. A termék előnézeti képén szereplő színek és méretek az Ön monitorjának vagy mobil eszközének (általunk ismeretlen) beállításaitól függenek, ezért nem felelnek meg pontosan a nyomtatásban szereplő színeknek.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja az Ügyfeleket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

5. A megrendelés folyamata

5.1. A Weboldalra érkezve Ön űrlap kitöltésével rendelhet terméket vagy kérhet nyomdai ajánlatot, azt követően, hogy elfogadta a jelen Szabályzatot.

5.2. Az űrlapon Ön kiválaszthatja a termék megjelenésének sablonját. Megadhatja a terméken szereplő szöveges adatokat vagy egyedi ajánlatot kérhet. Kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze a termék minden oldalának megjelenését és tartalmát. A termék előnézetén szereplő színek és méretek az Ön monitorjának vagy mobil eszközének (általunk ismeretlen) beállításaitól függenek, ezért nem felelnek meg pontosan a nyomtatásban szereplő színeknek és méreteknek.

Az lehetséges fizetési módok a következők:

5.6.1 Utánvét (vidéki kiszállítás esetén)

5.6.2 Személyes átvétel (készpénz/bankkártya)

5.6.3 Átutalás

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

6.1. A nyomdai feldolgozás kötött munkarendje nem teszi lehetővé, hogy a beküldött megrendeléseket azonnal, soron kívül teljesítsük és átadjuk vagy kiszállítsuk. A teljesítés általános határideje a visszaigazoló e-mailben szereplő határidő.

6.2. A személyes átvétel fizetési módú megrendelések elkészüléséről a Szolgáltató értesítést küld e-mailben. A megrendelések az értesítés után átvehetőek telephelyünkön (2120 Dunakeszi, Pallag u. 25. B épület), munkaidőben (H-Cs: 8,00-16,00, P: 8,00-15,00). A telephelyen bankkártyás fizetés lehetséges.

6.3. Szállítási költség:
Nettó 25.000 Ft (bruttó 31.750 Ft) összeg feletti rendelés esetén: díjtalan!*
Nettó 25.000 Ft (bruttó 31.750 Ft) összeg alatti rendelés esetén: 2500 Ft+ÁFA (bruttó 3175 Ft).*

6.4. Személyes áruátvétel:
Megrendelőinknek lehetőséget biztosítunk a megrendelések személyes átvételére telephelyünkön, nyitva tartási időben. A megrendelés leadása után minden esetben telefonon vagy e-mailben visszaigazoljuk az áruátvétel lehetséges időpontját!

7. Az Elállás joga

7.1. A Ptk. 6:64. § értelmében „Aki szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatot tesz, nyilatkozatához kötve marad.” Az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az az Ügyfél, aki vételi ajánlatot tesz (megrendelést ad le) az a rendeléstől a későbbiekben nem állhat el.

7.2. Lemondás: Ügyfél a megrendelést csak addig mondhatja le, amíg a megrendelés legyártásra nem került. A megrendelés leadása után a gyártás akár azonnal, emberi közbeavatkozás nélkül is indulhat. Esetleges lemondási, vagy adatmódosítási szándékát a megrendelést követő 1 órán belül jelezheti Szolgáltató felé e-mailben, telefonon vagy elektronikus bejelentőlapon. A lemondási illetve adatmódosítási jelzést Szolgáltató természetesen figyelembe veszi, ha a gyártás még nem történt meg.

7.3. Az elállási és felmondási jog alóli kivétel: A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználót nem illeti meg az elállás joga, mivel Szolgáltató a nyomdai termékeket Felhasználó egyedi utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítja elő személyre szabottan.

8. Garancia, jótállás

8.1. Nyomdai szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén Szolgáltató hibásan teljesít, ha és amennyiben a szolgáltatása akár mennyiségileg, akár minőségileg nem felel meg a megrendelésben (a vételi ajánlatban) foglaltaknak.

8.2. Ügyfél az átvétel során köteles ellenőrizni a szerződés tárgyát képező termék mennyiségét és minőségét és kifogásairól 5 napon belül értesíteni a Szolgáltatót. Amennyiben az átvételtől számított 5 napos határidőn belül nem terjeszt elő minőségi vagy mennyiségi reklamációt, azt úgy kell tekintetni, hogy Ügyfél szerződésszerű teljesítésként elfogadta a Szolgáltató által az Ügyfél részére átadott terméket, így az Ügyfél bármely későbbi reklamációjától függetlenül köteles kifizetni a teljesítésről kiállított számlát.

8.3. Mennyiségi kifogás: A megrendelt és visszaigazolt példányszámnál alacsonyabb példányszám esetén az Ügyfél választása szerint vagy a Szolgáltató az át nem adott példányokat legyártja és szállítási költség nélkül eljuttatja az Ügyfélnek (a pótteljesítés határideje az eredeti teljesítési idővel megegyezik és a kifogás megtételétől számít), vagy kérheti a termék arányos árleszállítását, amely esetben az árkülönbséget Szolgáltató 8 napon belül átutalja az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra.

8.4. A kiszállítás során elveszett csomag mennyiségi kifogásnak tekinthető és annak megfelelően kezelendő, ha a kiszállítást végző cég elismeri, hogy a csomag nem érkezett meg a kiszállítási címre. Ha a kiszállítás az ügyfél hibájából nem érkezett meg a címre (például de nem kizárólag hibás címzés esetén, vagy az Ügyfél nem vette át a csomagot), az nem tekinthető mennyiségi kifogásnak. Ebben az esetben az Ügyfél kérésére a visszaérkezett csomagot újabb kiszállítási költség felszámolásával után újra küldjük. Ha az Ügyfél ezt is megtagadja, a Szolgáltató továbbiakban ezt az Ügyfél szerződésszegésének tekinti, és ennek megfelelően kezeli.

8.5. Minőségi kifogás: A gyártás során a Szolgáltató az egyedileg előállított termékeket folyamatosan, minőségi szempontból ellenőrzi, ennek ellenére előfordulhat olyan termék, ami a nyomdai feldolgozás (nyomtatás, vágás, kötés, egyéb nyomdai műveletek) során hibásan készül el és így kerül átadásra vagy kiszállításra. Ha ezt az ügyfél minőségi kifogásként jelzi (és a hiba nem tartozik a 8.6. alá), az nyomdahibának tekinthető. Szolgáltató ebben az esetben az Ügyfél választása szerint vagy a terméket újra legyártja és szállítási költség nélkül eljuttatja az Ügyfélnek (a pótteljesítés határideje az eredeti teljesítési idővel megegyezik és a kifogás megtételétől számít), vagy kérheti a termék árának visszatérítését, amely esetben a teljes árat Szolgáltató 8 napon belül átutalja az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra.

8.6. Nem tekinthetőek elfogadható minőségi kifogásnak (nem tekinthetők nyomdahibának) a következő esetek, ezekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget (minden esetben az Ügyfél előnézeti képen a megrendelés előtt, vagy egyedi ajánlatnál látványterv formájában ellenőrizni és elfogadni köteles az elkészítendő termék képét):

8.6.1. Az ügyfél által megadott, előnézeti képen, vagy elfogadott látványterven szereplő elírás, helyesírási hiba, fordítási hiba, hiányzó adat, hiányzó egyedi szöveg (például hiányzó képfelirat vagy lemaradt egyedi ünnepnap)

8.6.2. Az Ügyfél által feltöltött rossz minőségű (például de nem kizárólag alacsony felbontású, zajos, életlen, színhibás), hibás, nem a megfelelő tartalmú, vagy hiányzó kép.

8.6.3. Az előnézeti kép, az elfogadott látványterv és a nyomdai termék közötti színeltérés, kivéve, ha az Ügyfél színhelyes, hozott mintát (proof -ot) biztosított Szolgáltató számára, a végtermékkel megegyező papíron.

8.6.4. A hozott, nem Szolgáltató áltan előkészített anyag tartalmáért (elírás, helyesírási hiba, grafikai hiba) és minőségéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8.7. Szolgáltató kötelező jótállás alá nem eső termékek esetén (nyomdai termékek) hat hónapra vállal jótállást. Utóbbi konkrét feltételeiről a Szolgáltató a Felhasználó kérésére részletes tájékoztatást ad.

8.8. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

8.9 Eljárás szavatossági igény esetén:

8.9.1 Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a jogszabályok rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

8.9.2 A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

8.9.3. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

8.9.4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

8.9.5. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

8.9.6. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

8.9.7. A Szolgáltató mindent megtesz, hogy a kijavítást vagy kicserélést tizenöt napon belül elvégezz.

9. Panaszkezelés

9.1. Célunk, hogy valamennyi megrendelést kifogástalan minőségben, ügyfeleink maximális megelégedettségével teljesítsünk, szem előtt tartva, hogy Ügyfelünket hosszútávon visszatérő partnerünknek tekintsük.  Amennyiben Ügyfelünknek mégis valamilyen panasza van a megrendelés teljesítésével, a kiszállítással vagy az ügyfélszolgálattal kapcsolatban, a panaszt bejelentheti a info_kukac_irodakft.hu e-mailen.

9.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja az Ügyfélnek.

9.3. Szolgáltató az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9.4. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.2. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.3. A jelen szerződésből eredő, békés úton nem rendezhető viták esetére a Felek a magyar jogrendszernek vetik alá magukat és a jogvitára illetékes és hatáskörrel rendelkező rendes bíróság illetékességét kötik ki.